powrót

Tematy

Inwigilacja i biopolityka

Artyści prezentowani w ramach tej kategorii kierują naszą uwagę na postępującą centralizację i akumulację władzy w rękach korporacji i rządów państw, które wykorzystują technologiczny postęp w celu kontroli społecznej. Ta orwellowska narracja demaskująca cyfrowy nadzór w społeczeństwie informacyjnym ma swą kumulację w debacie publicznej po ujawnieniu przez Edwarda Snowdena tajnych materiałów Narodowej Agencji Bezpieczeństwa dotyczących programu PRISM.

Obawy przed inwigilacją oraz refleksja nad zawiedzionymi obietnicami cyfrowej rewolucji lat dziewięćdziesiątych przejawiają się najpełniej w multidyscyplinarnych projektach holenderskiej pracowni graficznej Metahaven, która łączy praktykę grafiki użytkowej z politycznym zaangażowaniem. Jednym z postulatów, które grupa wyraża w swo­ich manifestach, jest „czarna przejrzystość” – strategia oporu wobec represji wolności słowa.

Centralizacja internetu w rękach korporacji, nieodzownie związana z globalnym przepływem kapitału, jest również przedmiotem rozważań artystów takich jak Yuri Pattison czy Daniel Keller, których twórczość łączy elementy sztuki konceptualnej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi.

Opisując świat po Snowdenie, artyści stawiają jednostkę przed wyborem etycznym, zwracając uwagę na naszą współodpowiedzialność za postępujący zanik prywatności i zacieranie granicy między sferą prywatną a publiczną.