Metahaven

Metahaven to jedna z najbardziej znanych i progresywnych pracowni grafiki użytkowej w Europie, założona przez dwoje Holendrów: Vincę Kruki i Daniela van der Veldena. W swoich interdyscyplinarnych projektach kolektyw zajmuje się aktualnymi problemami polityczno-społecznymi – tworzy obiekty wizualne, pisze również teksty krytyczne i manifesty. Z ostatnich realizacji Metahaven warto w szczególności wymienić ich projekt identyfikacji wizualnej platformy Wikileaks.

Komiks „Niewolnicy chmury“ i wideogram „Czarna transparentność“ to dwa komentarze na temat wolności i politycznej sprawczości w internecie. Komiks przedstawia postępującą centralizację infastruktury sieci forsowaną przez usługi korporacji takich jak Google, Facebook i Amazon. „Czarna transparentność“ to manifest współczesnych cyfrowych nomadów będący refleksją nad potencjałem kolektywnego bycia razem i pragnieniem bezpieczeństwa w czasach powszechnej inwigilacji.

Pokaż opis