Jesse Darling

ur. 1982 w Wielkiej Brytanii

Jesse Darling jest artystką multimedialną i performerką. Tworzy instalacje, prace wideo, fotografie, animacje GIF i poezję na Twitterze. Jest również autorką manifestów i tekstów krytycznych. Wykorzystując różnorodne formy wyrazu, Darling rzuca wyzwanie tradycyjnym pojęciom obiektu sztuki i definicji performansu. Artystka eksploruje współczesne formy mediacji związane z ekspresją queer, podmiotowością i polityką ciała, rozpatrując je przez swoje osobiste doświadczenie nowych technologii. 

Prace prezentowane na wystawie to dwa autoportrety wykonane przez artystkę kamerą internetową w kuchni, które odbiegają od konwencji stereotypowego selfie. Są jednoczesnym kamuflażem i odważnym wyeksponowaniem własnej nagości, negocjacją granic autokreacji i władzy nad spojrzeniem obserwatora.

Darling prezentuje swój wizerunek na dwóch tabletach, które prowokują do dotykowej wręcz interakcji z portretami artystki oraz do wkroczenia w jej przestrzeń prywatną – rozumianą zarówno w sensie cielesnym, jak i wirtualnym. Tytuły prac nawiązują do nazw popularnych filtrów i funkcji programu Photoshop, umożliwiających ulepszanie i modyfikację cyfrowego obrazu.

Pokaż opis