Jason Loebs

ur. 1980 w USA

Jason Loebs jest artystą konceptualnym. Interesuje się zjawiskami rozproszenia, rozpadu i entropii związanymi z naszym funkcjonowaniem w społeczeństwie informacyjnym.  

Fotografie z cyklu „Pejzaże usług” zostały wykonane przez Loebsa we własnej pracowni termowizorem, urządzeniem wykorzystywanym w inwigilacji wojskowej oraz w budownictwie w celu odszukiwania miejsc, skąd ucieka ciepło. Tytuł pracy nawiązuje do terminu zaczerpniętego z teorii o zarządzaniu, analizującej wpływ fizycznego środowiska na pracowników w organizacjach świadczących usługi.

Artysta poddaje obserwacji swoje prywatne otoczenie, rejestrując niewidzialną gołym okiem łunę energii, którą emitują urządzenia elektroniczne. Interesuje go akumulacja, nadmiar i wydatkowanie ciepła przez osobiste przedmioty, z którymi pozostajemy w codziennej, bliskiej relacji. Termodynamika i niewidzialny „ślad cyfrowy” pojawiają się również w cyklu prac „Antropomemoria”, który można odczytać jako komentarz na temat postępującej biopolityki wobec naszych tożsamości, personalizacji danych oraz urządzeń elektronicznych.  

Pokaż opis