Ed Atkins

ur. 1982 w Wielkiej Brytanii

Ed Atkins wykorzystując technikę animacji cyfrowej i starannie komponując dźwięki, tworzy sugestywne prace wideo. Posługuje się technologią motion capture, która pozwala rejestrować gesty aktora i wykorzystywać je przy tworzeniu cyfrowych postaci. Szczególnie istotną rolę w filmach Atkinsa odgrywa relacja między obrazem i tekstem, która buduje poetycki charakter pracy.

Bohaterowie filmów Atkinsa to melancholijni introwertycy, oderwani od hiperaktywności na Facebooku i ekonomii lajków komentatorzy codzienności. W płaskiej, niemal doskonałej syntetycznej rzeczywistości poszukują doświadczenia realności i emocjonalnej głębi. Artystę interesuje potencjał wyrażania emocji za pomocą zimnych i perfekcyjnych technologii cyfrowych.

Praca „Even Pricks“ kończy cykl filmów Atkinsa, których tematem przewodnim jest depresja. Atkins gra z konwencją napastliwych sloganów reklam i zwiastunów filmowych, proponując widzowi, aby „tego lata zniszczył swoje życie“. 

Pokaż opis