Daniel Keller

ur. 1986 w USA

Daniel Keller jest artystą multimedialnym, tworzy instalacje przestrzenne i dźwiękowe wykorzystujące nowe rozwiązania technologiczne i zdobycze nauki. Jest autorem performansów i interwencji w internecie. Wspólnie z artystą Nikiem Kosmasem współtworzył popularny kolektyw Aids 3d, który inicjował wiele pionierskich przedsięwzięć na styku sztuki konceptualnej, cyfrowego folkloru, retrofuturystycznej estetyki i języka reklamy. W pracach Kellera często pojawia się nawiązanie do idei transhumanizmu i relacji człowieka z naturą i jego otoczeniem.

Instalacja prezentowana na wystawie jest charakterystyczną dla twórczości Kellera syntezą technologii i sztuk wizualnych. Wykorzystuje tzw. gaze tracking, technologię stosowaną w badaniach konsumenckich, która umożliwia śledzenie ruchu gałek ocznych badanej osoby.

Do współpracy przy projekcie artysta zaangażował grupę bezrobotnych imigrantów. Pokazał im trzydziestominutową kompilację reklam udostępnianych przez narodowe izby turystyczne, które artysta odnalazł w internecie. Rezultat swoich badań Keller wyświetla na kurtynie ledowej, światłoczułej powłoce projekcyjnej, używanej w interaktywnych reklamach i widowiskach scenicznych. Instalacja Kellera jest więc projekcją w podwójnym tego słowa znaczeniu: projekcją obrazu oraz projekcją migotliwych fantazji i pragnień widza-konsumenta.

Pokaż opis