CUSS Group

CUSS to jeden z nielicznych kolektywów w Republice Południowej Afryki, którego twórczość jest poświęcona refleksji nad wpływem nowych technologii na współczesną tożsamość. Kluczowa dla organizacji CUSS jest autonomia wspólnego tworzenia i funkcjonowania w środowisku sieciowym oraz zastosowanie nowych mediów cyfrowych w celach politycznych.  

Instalacja wideo „Filtracja na żywo” powstała w odpowiedzi na sytuację społeczną w postapartheidowym RPA, jest także reakcją na nowe – związane z rozwojem internetu – warunki funkcjonowania sztuki. Porusza problem napięć między Afrykanerami a czarną społecznością RPA, jest próbą wyobrażenia sobie nowej tożsamości narodowej bez kategorii rasy i płci.

To wizja zupełnie odmienna od tej forsowanej przez reżim rasowy Apartheidu, który zakładał życie tylko we własnym środowisku kulturowym, ponieważ wszelka asymilacja groziła rozmyciem tożsamości. Praca CUSS jest kolażowym zestawieniem wypowiedzi lokalnych polityków i aktywistów oraz stereotypów pojawiających się w mediach i popkulturze na temat tożsamości południowoafrykańskiej; wizją „tęczowego narodu", spójnego multikulturowego społeczeństwa na gruncie głęboko zakorzenionych konfliktów rasowych.

Pokaż opis